Hebrew   English   Russian   French

pinhas_barak

פנחס ברק

2003-1941

האב המייסד והמוביל של העמותה הנטוריסטית בישראל

 

כמה מילים שרשמו החברים בחנוכת יער ההנצחה לזכרו של פנחס ברק, 15.11.2003
 

פנחס חברי היקר!

בחייך, אין ספור פעמים סיפרת והקראת בפני בהתרגשות עד דמעות מכתבי תודה בשל מעורבות בעשיה, ונתינה, לטוב: הטבע, האדם, החברה, מקום עבודה, צבא...
ועכשיו, אוכל רק בעיני רוחי לראות ולשמוע אותך.
אומר תודה מעומק הלב, על שזיכית, ואומרים לך תודה על תרומתך בהקמת ארגון נטוריסטי בישראל.
פנחס חברים בעמותה באמת רוצים לזכור ולהנציח את זכרך ביער שלבטח היית אוהב.
תנוח בשלום אך טוב.

(רחל)


קודם כל אני מבקש סליחה שאני לא מסתדר עם השפה כי אני לא הרבה זמן בארץ.
אני היכרתי את פנחס לפני שלוש שנים.
קודם כל הוא היה נטוריסט ראשון בארץ.
הוא פיתח את העמותה: לפי דעתי הוא היה נטוריסט אמיתי. הוא עשה הרבה לעמותה, הוא תמיד עזר לי להגיע עם טרמפים ובכל השאלות הקשורות לעמותה.
הוא היה בן-אדם רציני עם טוב לב.
בזמן שהוא היה בעמותה היו הכי הרבה אנשים נחמדים ואמיתיים. במפגשים היו הרבה אנשים והם היו מהנים.
פנחס בלב שלי ואנחנו צריכים לקחת הרבה דברים מהאידיאולוגיה שלו - אידיאולוגיה של נטוריזם. 

(מייק)

 

טוב עשתה העמותה לנטוע עצים לזכרו של פנחס. העצים: כסמל של טבע, גידול, התמדה ושאיפה לאור.
ללא דבקותו לכיוון הנטוריזם לא היתה קמה העמותה.
פנחס השפיע רבות לוודא עיצוב העמותה לאור הניסיון הרב של עמותות ותיקות כאלה בעולם הרחב.
נשמור את זכרונו על ידי שמירה על עמותה פתוחה לכל אדם אוהב טבע, חופשיות, אור ושמש, במסגרת התקנון ורצונם הטוב של החברים.
נשמור על המסגרת, אשר מאפשרת לכל אדם: ילדים, צעירים, מבוגרים וזקנים, להרגיש "בן אדם" חופשי מתחת לשמיים!

(אריה)

פנחס, נטוריסט אדוק, נחרץ ומסור, הוא מי שהכיר לי את הנטוריזם המאורגן בארץ ומי שהדביק אותי באהבה לו.
יחסו לעירום חברתי היה כמעט רליגיוזי, שכן הוא ראה בו גורם מרפא רב עוצמה והאמין שבכוחו לחלץ מהאדם - כל אדם - את המיטב שבו. לכן סבר שעלינו לקבל אלינו את כל הפונים ללא הבחנה: מתוך שלא לשמה אולי יבואו לשמה.
מחויבותו לקידום הרעיון הנטוריסטי בארץ היתה טוטאלית וכובשת לב. הוא עשה לילות כימים בהתכתבות עם מתעניינים, סרק את הארץ בחיפוש אתרים למפגשים ודיבר עם כל מי שהיה מוכן לדבר - בחופים, בבריכות, בקיבוצים, במועצות ובמשרדי הממשלה.
כאדם הרשימו אותי אצלו גם אהבת הארץ והטבע, שהתבטאו בצימאון מתמיד לנופים טבעיים ובמסירות מכמירת לב לסביבה הטבעית, וגם הצד הסגפני והנוקשה שלו, שדחק בו לכפוף את ה'אני' האישי לטובת 'אני' ציבורי פעיל: עד יומו האחרון ועד בכלל.
מעבר לזכות הגדולה ליטול בו חלק, מפעל החיים הזה שפנחס השאיר לנו כולל לדעתי גם חובה: לטפח אותו ברוחו כמיטב יכולתנו, כדי שישתמר גם עבור הבאים אחרינו.

 (ענת)

     

לוחית ההנצחה


 

לפני מילוי טופס ההצטרפות עליכם לקרוא ולהסכים לאמור כאן:


במפגשי העמותה הישראלית לנטוריזם אקפיד על כללי ההתנהגות המקובלים בחברה נטוריסטית:

 

כמו כן, אני מבינ/ה היטב כי עירום חברתי אינו הזמנה למין

 

איני מסכיo/ה / הסכמה ומילוי טופס הצטרפות

X

שנה חודש יום


כן לאיחיד עם בן/בת זוג

כן לא


בגפי עם בן/בת זוג
שלח

הרשמתך התבצעה בהצלחה