Hebrew   English   Russian   French

טופס יצירת קשר

  1. * שדה חובה
    שלח

פרטים ליצירת קשר

"עין" - עמותה ישראלית לנטוריזם (ע"ר)

דואר: ת.ד. 281 קיראון 55106

מייל:     ins2012@ walla.com 

טלפון: 052-8887284 ,

 הודעות SMS וטלפון  052-8887285    

מזכירות העמותה: להצעת מיזמים, פעילויות ואתרי מפגשים,
לעדכון פרטי עמיתים ברשימת התפוצה
להזמנת דרכון INF ולפניה וועד המנהל


 

 

יו"ר - רותי אלעד                               052-8887284

מזכיר העמותה - לאוניד פ.              

גזבר - איציק שכטר                     0528887285

חבר ועד - אריק ב.

חבר ועד -פרומה ה.

לפני מילוי טופס ההצטרפות עליכם לקרוא ולהסכים לאמור כאן:


במפגשי העמותה הישראלית לנטוריזם אקפיד על כללי ההתנהגות המקובלים בחברה נטוריסטית:

 

כמו כן, אני מבינ/ה היטב כי עירום חברתי אינו הזמנה למין

 

איני מסכיo/ה / הסכמה ומילוי טופס הצטרפות

X

שנה חודש יום


כן לאיחיד עם בן/בת זוג

כן לא


בגפי עם בן/בת זוג
שלח

הרשמתך התבצעה בהצלחה