Hebrew   English   Russian   French
picture

אודותינו

nudist

העמותה הישראלית לנטוריזם נוסדה בקיץ 2000 כמלכ"ר כדי לאגד את קהילת הנטוריסטים הישראלים ליזום ולארגן פעילויות לחברי הקהילה ולקדם את רעיון העירום החברתי ...

אירועים

event picture

יום הולדת שמח ל

לפני מילוי טופס ההצטרפות עליכם לקרוא ולהסכים לאמור כאן:


במפגשי העמותה הישראלית לנטוריזם אקפיד על כללי ההתנהגות המקובלים בחברה נטוריסטית:

 

כמו כן, אני מבינ/ה היטב כי עירום חברתי אינו הזמנה למין

 

איני מסכיo/ה / הסכמה ומילוי טופס הצטרפות

X

שנה חודש יום


כן לאיחיד עם בן/בת זוג

כן לא


בגפי עם בן/בת זוג
שלח

הרשמתך התבצעה בהצלחה